Bräddningar

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Mätområde Datum Värde (m³)

Totalt

1995

356900

Totalt

1996

465000

Totalt

1997

338000

Totalt

1998

1251000

Totalt

1999

1363000

Totalt

2000

419000

Totalt

2001

469000

Totalt

2002

569000

Totalt

2003

435500

Totalt

2004

696400

Totalt

2005

312700

Totalt

2006

787400

Totalt

2007

903600

Totalt

2008

704000

Totalt

2009

233500

Totalt

2010

798000

Totalt

2011

860230

Totalt

2012

317360

Totalt

2013

352300

Totalt

2014

1344100

Totalt

2015

114670

Totalt

2016

156100

Totalt

2017

278200

Totalt

2018

107620

Limhamns hamn

1995

69560

Limhamns hamn

1996

50000

Limhamns hamn

1997

41000

Limhamns hamn

1998

73000

Limhamns hamn

1999

73000

Limhamns hamn

2000

51000

Limhamns hamn

2001

52000

Limhamns hamn

2002

60000

Limhamns hamn

2003

62000

Limhamns hamn

2004

86500

Limhamns hamn

2005

57100

Limhamns hamn

2006

85000

Limhamns hamn

2007

160000

Limhamns hamn

2008

74000

Limhamns hamn

2009

40806

Limhamns hamn

2010

98000

Limhamns hamn

2011

111400

Limhamns hamn

2012

35198

Limhamns hamn

2013

39073

Limhamns hamn

2014

237550

Limhamns hamn

2015

83040

Limhamns hamn

2016

64400

Limhamns hamn

2017

25800

Limhamns hamn

2018

7850,0

Sibbarp

1995

12340

Sibbarp

1996

10000

Sibbarp

1997

7000,0

Sibbarp

1998

16000

Sibbarp

1999

16000

Sibbarp

2000

13000

Sibbarp

2001

11000

Sibbarp

2002

12000

Sibbarp

2003

11500

Sibbarp

2004

16500

Sibbarp

2005

12700

Sibbarp

2006

18000

Sibbarp

2008

16000

Sibbarp

2009

15068

Sibbarp

2010

55000

Sibbarp

2011

64000

Sibbarp

2012

3370,0

Sibbarp

2013

3741,0

Sibbarp

2014

55667

Sibbarp

2015

6630,0

Sibbarp

2016

5100,0

Sibbarp

2017

100,00

Sibbarp

2018

2960,0

Inre kanaler

1995

174000

Inre kanaler

1996

290000

Inre kanaler

1997

182000

Inre kanaler

1998

928000

Inre kanaler

1999

1040000

Inre kanaler

2000

265000

Inre kanaler

2001

270000

Inre kanaler

2002

330000

Inre kanaler

2003

240000

Inre kanaler

2004

398400

Inre kanaler

2005

136500

Inre kanaler

2006

468000

Inre kanaler

2007

478400

Inre kanaler

2008

370000

Inre kanaler

2009

83380

Inre kanaler

2010

370000

Inre kanaler

2011

392340

Inre kanaler

2012

253450

Inre kanaler

2013

281350

Inre kanaler

2014

845590

Inre kanaler

2015

11000

Inre kanaler

2016

45600

Inre kanaler

2017

154300

Inre kanaler

2018

89892

Malmö Hamn

1995

44000

Malmö Hamn

1996

60000

Malmö Hamn

1997

44000

Malmö Hamn

1998

107500

Malmö Hamn

1999

107500

Malmö Hamn

2000

49000

Malmö Hamn

2001

80000

Malmö Hamn

2002

92000

Malmö Hamn

2003

66000

Malmö Hamn

2004

103500

Malmö Hamn

2005

54500

Malmö Hamn

2006

98900

Malmö Hamn

2007

121900

Malmö Hamn

2008

112000

Malmö Hamn

2009

63901

Malmö Hamn

2010

125000

Malmö Hamn

2011

132110

Malmö Hamn

2012

3317,0

Malmö Hamn

2013

3682,0

Malmö Hamn

2014

43641

Malmö Hamn

2015

1000,0

Malmö Hamn

2016

7400,0

Malmö Hamn

2017

80000

Malmö Hamn

2018

5075,0

Sege kanal

1995

45000

Sege kanal

1996

45000

Sege kanal

1997

52000

Sege kanal

1998

101000

Sege kanal

1999

101000

Sege kanal

2000

38000

Sege kanal

2001

42000

Sege kanal

2002

61000

Sege kanal

2003

42000

Sege kanal

2004

71000

Sege kanal

2005

46300

Sege kanal

2006

92800

Sege kanal

2007

114400

Sege kanal

2008

105000

Sege kanal

2009

17495

Sege kanal

2010

111000

Sege kanal

2011

117480

Sege kanal

2012

12132

Sege kanal

2013

13468

Sege kanal

2014

66123

Sege kanal

2015

7000,0

Sege kanal

2016

16800

Sege kanal

2017

4800,0

Sege kanal

2018

1286,0

Risebergabäcken

1995

12000

Risebergabäcken

1996

10000

Risebergabäcken

1997

12000

Risebergabäcken

1998

25500

Risebergabäcken

1999

25500

Risebergabäcken

2000

3000,0

Risebergabäcken

2001

14000

Risebergabäcken

2002

14000

Risebergabäcken

2003

14000

Risebergabäcken

2004

20500

Risebergabäcken

2005

5600,0

Risebergabäcken

2006

24700

Risebergabäcken

2007

28900

Risebergabäcken

2008

27000

Risebergabäcken

2009

12854

Risebergabäcken

2010

39000

Risebergabäcken

2011

42900

Risebergabäcken

2012

9895,0

Risebergabäcken

2013

10984

Risebergabäcken

2014

95533

Risebergabäcken

2015

6000,0

Risebergabäcken

2016

16800

Risebergabäcken

2017

13700

Risebergabäcken

2018

552,00

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten minskade under år 2018 och uppgick till drygt 100 000 kubikmeter vilket var den lägsta volymen under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.