Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

Totalt

1990

843

Totalt

1991

698

Totalt

1992

881

Totalt

1993

925

Totalt

1994

1026

Totalt

1995

993

Totalt

1996

1005

Totalt

1997

1006

Totalt

1998

1140

Totalt

1999

803

Totalt

2000

546

Totalt

2001

327

Totalt

2002

371

Totalt

2003

337

Totalt

2004

367

Totalt

2005

399

Totalt

2006

431

Totalt

2007

530

Totalt

2008

437

Totalt

2009

413

Totalt

2010

420

Totalt

2011

435

Totalt

2012

322

Totalt

2013

433

Totalt

2014

512

Totalt

2015

553

Totalt

2016

544,5

Totalt

2017

583

Totalt

2018

556,2

Klagshamn

1990

93

Klagshamn

1991

68

Klagshamn

1992

41

Klagshamn

1993

35

Klagshamn

1994

56

Klagshamn

1995

53

Klagshamn

1996

45

Klagshamn

1997

46

Klagshamn

1998

40

Klagshamn

1999

53

Klagshamn

2000

46

Klagshamn

2001

57

Klagshamn

2002

51

Klagshamn

2003

47

Klagshamn

2004

57

Klagshamn

2005

39

Klagshamn

2006

53

Klagshamn

2007

68

Klagshamn

2008

52

Klagshamn

2009

62

Klagshamn

2010

64

Klagshamn

2011

66

Klagshamn

2012

62

Klagshamn

2013

85

Klagshamn

2014

90

Klagshamn

2015

90

Klagshamn

2016

78,5

Klagshamn

2017

84

Klagshamn

2018

63,2

Sjölunda

1990

750

Sjölunda

1991

630

Sjölunda

1992

840

Sjölunda

1993

890

Sjölunda

1994

970

Sjölunda

1995

940

Sjölunda

1996

960

Sjölunda

1997

960

Sjölunda

1998

1100

Sjölunda

1999

750

Sjölunda

2000

500

Sjölunda

2001

270

Sjölunda

2002

320

Sjölunda

2003

290

Sjölunda

2004

310

Sjölunda

2005

360

Sjölunda

2006

378

Sjölunda

2007

462

Sjölunda

2008

385

Sjölunda

2009

351

Sjölunda

2010

356

Sjölunda

2011

369

Sjölunda

2012

260

Sjölunda

2013

348

Sjölunda

2014

422

Sjölunda

2015

463

Sjölunda

2016

466

Sjölunda

2017

499

Sjölunda

2018

493

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes lite mer än 550 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2018. Kväveutsläppen från Sjölundaverket har sedan år 2001 totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken. Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2019-05-15