Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.
Färgruta Klagshamn
Färgruta Sjölunda
Datakälla: VA SYD

Kommentar

I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan. Sedan år 2000 har fosforutsläppen varierat mellan 9,5 och 14,5 ton på Sjölundaverket medan Klagshamnsverkets utsläpp legat mellan 1 och 2 ton sedan år 1996.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.
Senast uppdaterad: 2017-10-03
Nyckeltal MP.3.3.5