Ålgräsutbredning

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras senaste årliga rapport avseende ålgräs.

Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Mätområde Datum Värde (meter)

0

Klagshamn

1997

5,5

1

Klagshamn

1998

5,5

2

Klagshamn

1999

5,5

3

Klagshamn

2000

5,5

4

Klagshamn

2001

5,5

5

Klagshamn

2002

5,5

6

Klagshamn

2003

5,4

7

Klagshamn

2004

5,5

8

Klagshamn

2005

8,0

9

Klagshamn

2006

8,2

10

Klagshamn

2007

8,0

11

Klagshamn

2008

8,0

12

Klagshamn

2009

8,0

13

Klagshamn

2010

8,0

14

Klagshamn

2012

7,6

15

Klagshamn

2013

7,3

16

Klagshamn

2014

7,5

17

Klagshamn

2015

7,9

18

Klagshamn

2016

8,7

19

Klagshamn

2017

8,4

20

Klagshamn

2018

8,4

21

Bjärred

1997

4,5

22

Bjärred

1998

4,5

23

Bjärred

1999

4,5

24

Bjärred

2000

4,5

25

Bjärred

2001

4,5

26

Bjärred

2002

4,5

27

Bjärred

2003

6,0

28

Bjärred

2004

5,8

29

Bjärred

2005

5,2

30

Bjärred

2006

5,7

31

Bjärred

2007

3,5

32

Bjärred

2008

4,1

33

Bjärred

2009

5,8

34

Bjärred

2010

7,0

35

Bjärred

2012

6,8

36

Bjärred

2013

6,6

37

Bjärred

2014

5,7

38

Bjärred

2015

7,0

39

Bjärred

2016

8,7

40

Bjärred

2017

7,6

41

Bjärred

2018

8,2

42

Landskrona

1997

4,6

43

Landskrona

1998

4,6

44

Landskrona

1999

4,6

45

Landskrona

2000

4,6

46

Landskrona

2001

4,6

47

Landskrona

2002

4,6

48

Landskrona

2003

5,3

49

Landskrona

2004

5,4

50

Landskrona

2005

5,5

51

Landskrona

2006

5,5

52

Landskrona

2007

5,0

53

Landskrona

2008

5,5

54

Landskrona

2009

5,6

55

Landskrona

2010

5,6

56

Landskrona

2012

5,6

57

Landskrona

2013

6,3

58

Landskrona

2014

6,0

59

Landskrona

2015

6,4

60

Landskrona

2016

6,1

61

Landskrona

2017

6,3

62

Landskrona

2018

6,7

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen på de tre stationerna ökat under den redovisade perioden och för Klagshamn och Bjärred har ökningen varit som störst. Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup.

Djuputbredningen bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 10 procent av bottenytan. Här redovisas resultatet från de tre lokaler som ligger närmast Malmö.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2019-08-27