Vattentillgångarna ska skyddas

Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd som berör kommunen. Grundvattnet har potential som framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Grundvattenuttag

Nyckeltal MP.3.3.9 Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 6,89 Mm³2017

Vattenförbrukning

Nyckeltal MP.3.3.10 Total vattenförbrukning för Malmö per sektor
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2005
Senaste värdet: 26,1 Mm³2017

Badvattenkvalitet

Nyckeltal MP.3.3.15 Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 4 stycken2017

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

Nyckeltal MP.3.3.4 Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 583 ton2017

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

Nyckeltal MP.3.3.5 Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 13,9 ton2017

Bräddningar

Nyckeltal MP.3.3.13 Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 278200 m³2017

Kväveutsläpp via vattendragen

Nyckeltal MP.3.3.6 Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 247 ton2016

Fosforutsläpp via vattendragen

Nyckeltal MP.3.3.7 Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 4,86 ton2016

Oljeutsläpp till havet

Nyckeltal MP.3.3.8 Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2006
Senaste värdet: 1 stycken2017

Ålgräsutbredning

Nyckeltal MP.3.3.3 Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 8,4 meter2017

Skottäthet på ålgräs

Nyckeltal MP.3.3.16 Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1997
Senaste värdet: 691 skott/m²2016

Skrubbskädda i Öresund

Nyckeltal MP.3.3.13 Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 401 gram2014

Kompletterande nyckeltal

Kväve till havet

Kompletterande nyckeltal MP.3.3.1 Kvävebelastning på Öresund från skånska sidan
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 5,08 kton2014

Fosfor till havet

Kompletterande nyckeltal MP.3.3.2 Fosforbelastning på Öresund från skånska sidan
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 80,9 ton2014

Artiklar

Utredningskategorier i Vattentillgångarna ska skyd

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Delmål MP.3.3