Malmönaturen ska värnas

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Skyddad areal

Nyckeltal MP.3.4.1 Areal som har formellt skydd.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 1474 ha2017

Ålgräsutbredning

Nyckeltal MP.3.4.2 Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 8,4 meter2017

Grönyta

Nyckeltal MP.3.4.3 Total areal grönyta.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3394 ha2015

Grönyta per invånare

Nyckeltal MP.3.4.4 Total areal grönyta per invånare.
Senaste värdet: 106 m²/person2015

Fladdermöss

Nyckeltal MP.3.4.6 Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2016

Lavar och mossor

Nyckeltal MP.3.4.7 Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 11 lokaler/art2015

Kompletterande nyckeltal

Bästa naturvårdskommun

Kompletterande nyckeltal MP.3.4.5 Placering i Naturskyddsföreningens kommunranking
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2014
Senaste värdet: 80 placering2018

Artiklar

Utredningskategorier i Malmönaturen ska värnas

Fem nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Delmål MP.3.4