Malmönaturen ska värnas

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Skyddad areal

IndikatorMP.3.4.1

Areal som har formellt skydd.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 1606 ha2019

Ålgräsutbredning

IndikatorMP.3.4.2

Djuputbredning av ålgräs vid sex provtagningsplatser i Öresunds vattenområde.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 7,2 meter2019

Grönyta per invånare

IndikatorMP.3.4.4

Total areal grönyta per invånare i Malmö.

Senaste värdet: 111 m²/person2015

Grönyta

IndikatorMP.3.4.3

Total areal grönyta i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3352 ha2015

Fladdermöss

IndikatorMP.3.4.6

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2019

Lavar och mossor

IndikatorMP.3.4.7

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 12 lokaler/art2018

Kompletterande nyckeltal

Bästa naturvårdskommun

Kompletterande indikatorMP.3.4.5

Placering i Naturskyddsföreningens kommunranking

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2014
Senaste värdet: 81 placering2018

Artiklar

Utredningskategorier i Malmönaturen ska värnas

Fem nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-06-22