Malmö stad - Malmönaturen ska värnas, Miljöbarometern

Malmönaturen ska värnas

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Skyddad areal

Nyckeltal MP.3.4.1 Areal som har formellt skydd.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 1474 ha2017

Ålgräsutbredning

Nyckeltal MP.3.4.2 Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 8,4 meter2017

Grönyta

Nyckeltal MP.3.4.3 Total areal grönyta.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3394 ha2015

Grönyta per invånare

Nyckeltal MP.3.4.4 Total areal grönyta per invånare.
Senaste värdet: 106 m²/person2015

Fladdermöss

Nyckeltal MP.3.4.6 Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2016

Lavar och mossor

Nyckeltal MP.3.4.7 Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 11 lokaler/art2015

Kompletterande nyckeltal

Bästa naturvårdskommun

Kompletterande nyckeltal MP.3.4.5 Placering i Naturskyddsföreningens kommunranking
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2014
Senaste värdet: 80 placering2018

Artiklar

Utredningskategorier i Malmönaturen ska värnas

Fem nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Delmål MP.3.4