Malmönaturen ska värnas

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Skyddad areal

IndikatorMP.3.4.1

Areal som har formellt skydd.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 1474 ha2018

Ålgräsutbredning

IndikatorMP.3.4.2

Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 8,4 meter2018

Grönyta

IndikatorMP.3.4.3

Total areal grönyta i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3394 ha2015

Grönyta per invånare

IndikatorMP.3.4.4

Total areal grönyta per invånare i Malmö.

Senaste värdet: 106 m²/person2015

Fladdermöss

IndikatorMP.3.4.6

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2016

Lavar och mossor

IndikatorMP.3.4.7

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 12 lokaler/art2018

Kompletterande nyckeltal

Bästa naturvårdskommun

Kompletterande indikatorMP.3.4.5

Placering i Naturskyddsföreningens kommunranking

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2014
Senaste värdet: 81 placering2018

Artiklar

Utredningskategorier i Malmönaturen ska värnas

Fem nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2019-09-06