Malmö ska växa resurssnålt

Genom att i första hand bygga ut inom staden (förtäta), på framför allt gamla verksamhetsområden, utnyttjar vi markresursen i staden samtidigt som vi kan spara på den bördiga åkerjorden. Parker och grönområden ska skyddas.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Invånartäthet

Nyckeltal MP.3.1.1 Invånartäthet i kommunens tätorter
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3693 Inv/km²2015

Markanvändning

Nyckeltal MP.3.1.2 Markanvändning inom kommunen.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 15687 ha2010

Jordbruksmark

Nyckeltal MP.3.1.3 Total åkerareal i Malmö.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1981
Senaste värdet: 4518 ha2017

Exploatering av jordbruksmark

Nyckeltal MP.3.1.7 Exploatering av jordbruksmark i kommunen
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 12,1 ha2015

Grönyta

Nyckeltal MP.3.1.4 Total areal grönyta.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3394 ha2015

Grönyta per invånare

Nyckeltal MP.3.1.5 Total areal grönyta per invånare.
Senaste värdet: 106 m²/person2015

Marksanering

Nyckeltal MP.3.1.6 Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.
Senaste värdet: 73 stycken2017

Artiklar

Utredningskategorier i Malmö ska växa resurssnålt

Tre nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2018-07-13
Delmål MP.3.1