Begränsning av näringsläckage

Jordbrukare kan få miljöstöd för olika åtgärder som minskar näringsläckaget från marken till vattnet. Bland annat erhålls miljöersättningar för fånggröda, vårbearbetning och skyddszoner. Stöden administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Mätområde Datum Värde (ha)

0

Total

2001

577,29

1

Total

2002

524,16

2

Total

2003

548,76

3

Total

2004

455,33

4

Total

2005

471,84

5

Total

2006

378,06

6

Total

2007

305,61

7

Total

2008

245,24

8

Total

2009

334,72

9

Total

2010

443,92

10

Total

2011

310,95

11

Total

2012

268,11

12

Total

2013

283,77

13

Total

2014

34,97

14

Total

2015

5,61

15

Fånggröda

2001

417,4

16

Fånggröda

2002

462,63

17

Fånggröda

2003

441,57

18

Fånggröda

2004

437,65

19

Fånggröda

2005

411,1

20

Fånggröda

2006

338,37

21

Fånggröda

2007

236,95

22

Fånggröda

2008

172,01

23

Fånggröda

2009

213,76

24

Fånggröda

2010

303,03

25

Fånggröda

2011

190,03

26

Fånggröda

2012

167,86

27

Fånggröda

2013

178,54

28

Fånggröda

2014

25,91

29

Fånggröda

2015

3,14

30

Kombination

2007

58,14

31

Kombination

2008

68,73

32

Kombination

2009

117,31

33

Kombination

2010

130,57

34

Kombination

2011

108,91

35

Kombination

2012

88,07

36

Kombination

2013

79,53

37

Vårbearbetning

2001

157,74

38

Vårbearbetning

2002

59,09

39

Vårbearbetning

2003

101,22

40

Vårbearbetning

2004

11,23

41

Vårbearbetning

2005

54,29

42

Vårbearbetning

2006

33,36

43

Vårbearbetning

2007

4,23

44

Vårbearbetning

2013

13,04

45

Skyddszon

2001

2,15

46

Skyddszon

2002

2,44

47

Skyddszon

2003

5,97

48

Skyddszon

2004

6,45

49

Skyddszon

2005

6,45

50

Skyddszon

2006

6,33

51

Skyddszon

2007

6,29

52

Skyddszon

2008

4,5

53

Skyddszon

2009

3,65

54

Skyddszon

2010

10,32

55

Skyddszon

2011

12,01

56

Skyddszon

2012

12,18

57

Skyddszon

2013

12,66

58

Skyddszon

2014

9,06

59

Skyddszon

2015

2,47

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Den totala arealen med de redovisade typerna av miljöstöd minskade drastiskt under år 2014. Endast stöd för fånggröda och skyddzon betalades ut. Stödformerna kombination, där fånggröda och vårbearbetning kombineras, samt vårbearbetning var det ingen i Malmö kommun som fick bidrag för detta år. För år 2015 finns endast uppgifter angående det äldre stödsystemet tillgängliga.

Ser man på den andel som dessa stödformer utgör av den totala jordbruksmarken så har den minskat från knappt 11 % till knappt 1 % under perioden 2001-2014.

Senast uppdaterad: 2019-09-17