Ängs- och betesmark med miljöstöd

Jordbrukare kan få miljöstöd för att sköta betesmarker och slåtterängar. Stödet administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Mätområde Datum Värde (ha)

Totalt

2007

103

Totalt

2008

179

Totalt

2009

274

Totalt

2010

278

Totalt

2011

290

Totalt

2012

282

Totalt

2013

276

Totalt

2014

274

Totalt

2015

9,81

Betesmark

2007

103

Betesmark

2008

179

Betesmark

2009

274

Betesmark

2010

274

Betesmark

2011

286

Betesmark

2012

279

Betesmark

2013

272

Betesmark

2014

270

Betesmark

2015

3,94

Restaureringsmark

2010

3,57

Restaureringsmark

2011

3,40

Restaureringsmark

2012

3,40

Restaureringsmark

2013

3,40

Restaureringsmark

2014

3,40

Slåtteräng

2007

0,25

Slåtteräng

2008

0,25

Slåtteräng

2009

0,25

Slåtteräng

2010

0,25

Slåtteräng

2011

0,25

Slåtteräng

2012

0,00

Slåtteräng

2013

0,00

Slåtteräng

2014

0,00

Slåtteräng

2015

5,87

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Endast en mindre del av jordbruksarealen i Malmö består av ängs- och betesmark. Detta beror till stor del på att djurhållningen är mycket begränsad i kommunen. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd förändrades inte så mycket under perioden 2009-2014. För år 2015 finns endast uppgifter angående det äldre stödsystemet tillgängliga. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Ser man på den andel som ängs- och betesmark med miljöstöd utgör av den totala jordbruksmarken så har den ökat från 2 till knappt 6 % under år 2007-2014. Minskningen av den totala arealen jordbruksmark inom Malmö kommun bidrar dock en del till denna ökning.

Senast uppdaterad: 2018-12-04