Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

14 nyckeltal utvecklas positivt

Nyckeltal MP.3.1.1
Nyckeltal MP.3.1.7
Nyckeltal MP.3.2.2
Nyckeltal MP.3.2.3
Nyckeltal MP.3.2.4
Nyckeltal MP.3.3.9
Nyckeltal MP.3.3.15
Nyckeltal MP.3.3.13
Nyckeltal MP.3.3.3
Nyckeltal MP.3.3.13
Nyckeltal MP.3.4.1
Nyckeltal MP.3.4.7
Senast uppdaterad: 2018-07-13
Miljömål MP.3