Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

9 nyckeltal utvecklas negativt

Nyckeltal MP.3.1.3
Nyckeltal MP.3.3.10
Nyckeltal MP.3.3.8
Nyckeltal MP.3.3.16
Nyckeltal MP.3.4.6
Nyckeltal MP.3.4.3
Nyckeltal MP.3.4.4
Senast uppdaterad: 2018-01-09
Miljömål MP.3