Hållbar upphandling

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Ekologisk mat

Nyckeltal MP.4.1.3 Andel ekologisk mat inom Malmö stads organisation
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 63 %2017

Kommunala miljöfordon

Nyckeltal MP.4.1.2 Total andel kommunala miljöfordon
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 88,9 %2017

Artiklar

Utredningskategori i Hållbar upphandling

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-11-28
Delmål MP.4.1