Studenter vid Malmö Universitet

Malmö Högskola startade den 1 juli 1998 och statistik över det totala antalet helårsstudenter redovisas här. Den 1 januari 2018 blev högskolan Malmö Universitet.

Antal helårsstudenter vid Malmö Universitet

Datum Värde (stycken)

0

1999

7260

1

2000

8705

2

2001

9576

3

2002

11398

4

2003

11902

5

2004

11508

6

2005

11069

7

2006

11214

8

2007

11244

9

2008

11696

10

2009

12366

11

2010

13053

12

2011

13173

13

2012

12886

14

2013

13180

15

2014

12653

16

2015

12581

17

2016

12339

18

2017

12284

19

2018

12262

Datakälla: Malmö Universitet

Kommentar

Antalet helårsstudenter har minskat lite varje år sedan år 2013 och uppgår nu till 12 262 stycken. Från år 2009 har antalet helårsstudenter uppgått till över 12 000 stycken årligen. Antalet helårsstudenter har totalt sett ökat med nästan 70 procent sedan Malmö Universitet startade som högskola.

Uppgången under år 2009-2011 berodde mycket på de ett tusen tillfälliga platser som skolan tilldelades av regeringen i samband med finanskrisen. Dessa platser drogs tillbaka år 2012.

Malmö Högskola startade redan den 1 juli 1998 men här redovisas ej siffror för detta år då skolan bara var i drift under ett halvt år vilket ger ej jämförbara siffror med övriga år.

Senast uppdaterad: 2019-04-09