Disputerade lärare

Malmö Högskola startade den 1 juli 1998 och här redovisas andelen disputerade lärare vid skolan. Den 1 januari 2018 blev högskolan Malmö Universitet.

Andel disputerade lärare vid Malmö Universitet

Datum Värde (%)

2013

57,16

2014

55,62

2015

57,41

2016

59,62

2017

59,08

Datakälla: Malmö Universitet

Kommentar

Andelen disputerade lärare vid Malmö Universitet har totalt sett ökat sedan år 2013 och ligger år 2017 på nästan 60 procent. Antalet lärare har totalt sett minskat under år 2014-16 medan antalet disputerade lärare har ökat. Under år 2017 ökade både antalet lärare och de disputerade lärarna vilket förklarar den något minskade andelen detta år.

En lärare som är disputerad har forskat, skrivit en avhandling och försvarat denna inför en opponent och en betygsnämnd. Disputerade lärare har alltså högre akademiska meriter än de som inte disputerat och ger därmed en indikation på kompetensen vid skolan.

Senast uppdaterad: 2018-09-26