Malmö – en kunskaps- och innovationsstad

Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Nystartade företag

Nyckeltal MP.4.4.3 Antal nystartade företag i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2010
Senaste värdet: 2783 stycken2017

Sysselsatta inom miljöföretag

Nyckeltal MP.4.4.1 Andel av arbetskraften sysselsatta inom miljöföretag
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2003
Senaste värdet: 1,4 %2015

Studenter vid Malmö Universitet

Nyckeltal MP.4.4.4 Antal helårsstudenter vid Malmö Universitet
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 12184 stycken2017

Disputerade lärare

Nyckeltal MP.4.4.5 Andel disputerade lärare vid Malmö Universitet
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 59,08 %2017

Kompletterande nyckeltal

Grundskoleranking

Kompletterande nyckeltal MP.4.4.6 Placering i Sveriges Kommuner och Landstings årliga kommunranking
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 145 placering2018

Artiklar

Utredningskategori i Malmö - en kunskaps- och inno

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2019-01-14
Delmål MP.4.4