Miljödiplomerade skolor och förskolor

Håll Sverige Rent driver Sveriges största miljönätverk för skolor och förskolor. Uppgifter till diagrammet är hämtade från dem.

Andel skolor och förskolor med miljödiplomering

Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2011

13,7

1

Totalt

2012

15,0

2

Totalt

2014

18,6

3

Totalt

2015

26,8

4

Totalt

2016

23,6

5

Totalt

2017

15,4

6

Totalt

2018

16,7

7

Totalt

2019

14,0

8

Förskolor

2011

16,8

9

Förskolor

2012

18,8

10

Förskolor

2014

21,2

11

Förskolor

2015

31,5

12

Förskolor

2016

27,8

13

Förskolor

2017

18,2

14

Förskolor

2018

19,8

15

Förskolor

2019

16,3

16

Grundskolor

2011

11,0

17

Grundskolor

2012

10,3

18

Grundskolor

2014

15,0

19

Grundskolor

2015

20,0

20

Grundskolor

2016

17,0

21

Grundskolor

2017

11,3

22

Grundskolor

2018

12,5

23

Grundskolor

2019

11,7

24

Gymnasieskolor

2011

2,04

25

Gymnasieskolor

2012

1,92

26

Gymnasieskolor

2014

5,88

27

Gymnasieskolor

2015

5,56

28

Gymnasieskolor

2016

5,88

29

Gymnasieskolor

2017

2,86

30

Gymnasieskolor

2018

2,70

31

Gymnasieskolor

2019

2,70

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Andelen skolor och förskolor i Malmö som har Grön Flagg har totalt sett minskat något, från 16,7 till 14 procent, under år 2019. Vid en jämförelse med det första året som redovisas, 2011, har andelen totalt sett endast ökat från 13,7 till 14 procent.

Under år 2015 var andelen förskolor och skolor som innehade Grön Flagg som störst, 26,8 procent. Därefter har dels det totala antalet förskolor och skolor ökat inom kommunen dels har antalet med Grön Flagg minskat. Under år 2017 aktualiserades dessutom statistiken genom en manuell granskning vilket resulterade i lite färre certifierade förskolor och skolor i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-09-23