Miljödiplomerade skolor och förskolor

Håll Sverige Rent driver Sveriges största miljönätverk för skolor och förskolor. Uppgifter till diagrammet är hämtade från dem.

Andel skolor och förskolor med miljödiplomering

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Andelen skolor och förskolor i Malmö som har Grön Flagg har totalt sett ökat något, från 15,4 till 16,7 procent, under år 2018. Vid en jämförelse med det första året som redovisas, 2011, har andelen ökat från 13,7 till 16,7 procent.

Under år 2015 var andelen förskolor och skolor som innehade Grön Flagg som störst, 26,8 procent. Därefter har dels det totala antalet förskolor och skolor ökat inom kommunen dels har antalet med Grön Flagg minskat. Under år 2017 aktualiserades dessutom statistiken genom en manuell granskning vilket resulterade i lite färre certifierade förskolor och skolor i Malmö.

Senast uppdaterad: 2018-09-27