Miljöcertifierade verksamheter

Uppgifter på antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö enligt ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 och REVAQ finns på certifiering.nu varifrån dessa uppgifter är hämtade.

Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö

Datum Värde (stycken)

0

1993

2

1

1994

2

2

1995

3

3

1996

3

4

1997

7

5

1998

14

6

1999

27

7

2000

50

8

2001

68

9

2002

76

10

2003

80

11

2004

87

12

2005

95

13

2006

105

14

2007

107

15

2008

120

16

2009

144

17

2010

151

18

2011

174

19

2012

190

20

2013

201

21

2014

219

22

2015

226

23

2016

248

24

2017

262

25

2018

275

26

2019

276

Datakälla: certifiering.nu

Kommentar

Antalet miljöcertifierade verksamheter i Malmö uppgår till 276 stycken och ökade inte så mycket under det senaste året. Statistiken avser endast giltiga certifieringar enligt ISO 14001 samt REVAQ och visar antalet arbetsställen i kommunen som omfattas av en certifiering.

Statistiken är inte helt fullständig då alla certifieringsorgan som är verksamma i Sverige inte medverkar på certifiering.nu.

Senast uppdaterad: 2019-09-23