Miljöcertifierade verksamheter

Uppgifter på antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö enligt ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 och REVAQ finns på certifiering.nu varifrån dessa uppgifter är hämtade.

Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö

Datum Värde (stycken)

1993

2

1995

3

1996

8

1997

15

1998

24

1999

39

2000

66

2001

89

2002

98

2003

102

2004

110

2005

119

2006

130

2007

136

2008

149

2009

178

2010

187

2011

208

2012

222

2013

235

2014

251

2015

258

2016

276

2017

292

2018

302

Datakälla: certifiering.nu

Kommentar

Antalet miljöcertifierade verksamheter ökar alltjämt i Malmö och uppgår nu till 300 stycken. Statistiken avser endast giltiga certifieringar enligt ISO 14001 samt REVAQ och visar antalet arbetsställen i kommunen som omfattas av en certifiering.

Statistiken är inte helt fullständig då alla certifieringsorgan som är verksamma i Sverige inte medverkar på certifiering.nu.

Senast uppdaterad: 2018-09-25