Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Mätområde Datum Värde (mil)

0

Körsträcka per invånare

1999

466

1

Körsträcka per invånare

2000

488

2

Körsträcka per invånare

2005

542

3

Körsträcka per invånare

2008

581

4

Körsträcka per invånare

2009

571

5

Körsträcka per invånare

2010

563

6

Körsträcka per invånare

2011

478

7

Körsträcka per invånare

2012

461

8

Körsträcka per invånare

2013

460

9

Körsträcka per invånare

2014

463

10

Körsträcka per invånare

2015

466

11

Körsträcka per invånare

2016

480

12

Körsträcka per invånare

2017

487

13

Körsträcka per invånare

2018

471

14

Körsträcka per bil

1999

1209

15

Körsträcka per bil

2000

1211

16

Körsträcka per bil

2005

1165

17

Körsträcka per bil

2008

1280

18

Körsträcka per bil

2009

1259

19

Körsträcka per bil

2010

1229

20

Körsträcka per bil

2011

1156

21

Körsträcka per bil

2012

1130

22

Körsträcka per bil

2013

1118

23

Körsträcka per bil

2014

1114

24

Körsträcka per bil

2015

1127

25

Körsträcka per bil

2016

1128

26

Körsträcka per bil

2017

1114

27

Körsträcka per bil

2018

1103

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2018 minskade körsträckan per invånare i Malmö med 16 mil och den ligger nu på drygt 470 mil per invånare. Detta är något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick till 466 mil. Körsträckan per bil i Malmö fortsatte minska och uppgår år 2018 till 1100 mil. Den ligger därmed fortfarande strax under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil, vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste sju åren.