Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Mätområde Datum Värde (mil)

Körsträcka per invånare

1999

466

Körsträcka per invånare

2000

488

Körsträcka per invånare

2005

542

Körsträcka per invånare

2008

581

Körsträcka per invånare

2009

571

Körsträcka per invånare

2010

563

Körsträcka per invånare

2011

478

Körsträcka per invånare

2012

461

Körsträcka per invånare

2013

460

Körsträcka per invånare

2014

463

Körsträcka per invånare

2015

466

Körsträcka per invånare

2016

480

Körsträcka per invånare

2017

487

Körsträcka per bil

1999

1209

Körsträcka per bil

2000

1211

Körsträcka per bil

2005

1165

Körsträcka per bil

2008

1280

Körsträcka per bil

2009

1259

Körsträcka per bil

2010

1229

Körsträcka per bil

2011

1156

Körsträcka per bil

2012

1130

Körsträcka per bil

2013

1118

Körsträcka per bil

2014

1114

Körsträcka per bil

2015

1127

Körsträcka per bil

2016

1128

Körsträcka per bil

2017

1114

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2017 fortsatte körsträckan per invånare i Malmö att öka och den ligger nu på nästan 490 mil per invånare. Detta är något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick till nästan 470 mil. Däremot minskar körsträckan per bil i Malmö något och uppgår år 2017 till drygt 1100 mil. Den ligger därmed fortfarande under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil, vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste fem åren.