Ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 1997.

Försäljning av ekologisk mjölk

Mätområde Datum Värde (tusen liter)

Totalt

1997

134

Totalt

1998

334

Totalt

1999

651

Totalt

2000

821

Totalt

2001

1080

Totalt

2002

1450

Totalt

2003

1620

Totalt

2004

1910

Totalt

2005

2000

Totalt

2006

2220

Totalt

2007

2620

Totalt

2008

3040

Totalt

2009

3200

Totalt

2010

3620

Totalt

2011

4970

Totalt

2012

4990

Totalt

2013

3680

Totalt

2014

3790

Totalt

2015

3810

Totalt

2016

5400

Totalt

2017

5040

Totalt

2018

4630

Detaljhandel

1997

110

Detaljhandel

1998

223

Detaljhandel

1999

479

Detaljhandel

2000

551

Detaljhandel

2001

742

Detaljhandel

2002

722

Detaljhandel

2003

762

Detaljhandel

2004

820

Detaljhandel

2005

883

Detaljhandel

2006

894

Detaljhandel

2007

1090

Detaljhandel

2008

1250

Detaljhandel

2009

1260

Detaljhandel

2010

1410

Detaljhandel

2011

1500

Detaljhandel

2012

1970

Detaljhandel

2013

1520

Detaljhandel

2014

1780

Detaljhandel

2015

1800

Detaljhandel

2016

2840

Detaljhandel

2017

2320

Detaljhandel

2018

2120

Storhushåll

1997

24,4

Storhushåll

1998

111

Storhushåll

1999

172

Storhushåll

2000

270

Storhushåll

2001

333

Storhushåll

2002

730

Storhushåll

2003

854

Storhushåll

2004

1090

Storhushåll

2005

1110

Storhushåll

2006

1320

Storhushåll

2007

1540

Storhushåll

2008

1790

Storhushåll

2009

1940

Storhushåll

2010

2220

Storhushåll

2011

3470

Storhushåll

2012

3020

Storhushåll

2013

2160

Storhushåll

2014

2010

Storhushåll

2015

2010

Storhushåll

2016

2570

Storhushåll

2017

2710

Storhushåll

2018

2510

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade något under år 2018 och uppgick tilldrygt 4,6 miljoner liter, knappt 1 miljon liter lägre än 2016 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under den redovisade tidsperioden. Under år 2018 minskade försäljningen av ekologisk mjölk både inom storhushåll och detaljhandel. Storhushållen stod för 2,5 miljoner liter medan detaljhandeln stod för 2,1 miljoner liter under år 2018.

Senast uppdaterad: 2019-04-24