Ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 1997.

Försäljning av ekologisk mjölk

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade något under år 2017 och uppgick till 5 miljoner liter, något lägre än 2017 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under den redovisade tidsperioden. Inom storhushåll ökade försäljningen av ekologisk mjölk medan den minskade inom detaljhandeln. Storhushållen stod för 2,7 miljoner liter medan detaljhandeln stod för 2,3 miljoner liter under år 2017.

Senast uppdaterad: 2018-07-03