Bilinnehav

SCB:s statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram statistik på bilinnehavet på kommunnivå.

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Datum Värde (stycken)

1974

309

1980

322

1990

368

1995

336

1998

352

2000

362

2003

365

2004

367

2005

378

2006

386

2007

394

2008

396

2009

395

2010

395

2011

354

2012

353

2013

359

2014

357

2015

359

2016

364

2017

363

Datakälla: RUS, SCB, och Transportstyrelsen

Kommentar

Antalet personbilar per invånare i Malmö minskade med en bil under år 2017 men har totalt sett ökat sedan mätseriens början år 1974. Bilinnehavet har inte förändrats så mycket de senaste sju åren utan legat på mellan 350 och 365 stycken per tusen invånare. Minskningen med drygt 40 stycken bilar per tusen invånare i Malmö under år 2011 beror till stor del på omflyttningar av företag till andra kommuner.