Andel ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Datum Värde (%)

0

2004

7,7

1

2005

8,12

2

2006

9,27

3

2007

11,27

4

2008

13,44

5

2009

15,12

6

2010

16,22

7

2011

21,14

8

2012

22,63

9

2013

17,82

10

2014

19,78

11

2015

21,19

12

2016

21,67

13

2017

23,29

14

2018

23,37

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk har ökat under de senaste fyra åren och ligger år 2018 på 23,4 % vilket är den största andelen under den redovisade tidsperioden. För närvarande är därmed nästan en fjärdedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk.

Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade under år 2018. Den totala volymen såld mjölk minskade mer än den ekologiska vilket medför att andelen ekologisk mjölk ökade något.

Senast uppdaterad: 2019-04-24