Hållbar konsumtion och livsstil

Det ska vara enkelt för malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.

Målstatus: Målet bedöms delvis vara uppnått Målet bedöms delvis vara uppnått

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategori i Hållbar konsumtion och livsst

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Delmål MP.4.5
Senast uppdaterad: 2021-07-15