Hållbar konsumtion och livsstil

Det ska vara enkelt för malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Miljöcertifierade verksamheter

Nyckeltal MP.4.5.1 Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 302 stycken2018

Miljödiplomerade skolor och förskolor

Nyckeltal MP.4.5.2 Andel skolor och förskolor med miljödiplomering
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 16,7 %2018

Ekologisk mjölk

Nyckeltal MP.4.5.3 Försäljning av ekologisk mjölk
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 5040 tusen liter2017

Andel ekologisk mjölk

Nyckeltal MP.4.5.4 Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 23,29 %2017

Matavfall

Nyckeltal MP.4.5.14 Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 47 %2017

Matsvinn

Nyckeltal MP.4.5.13 Mängden mat som slängs i onödan
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 17 kg/person2017

Körsträcka med bil

Nyckeltal MP.4.5.5 Total körsträcka för Malmös bilister
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 487 mil2017

Bilinnehav

Nyckeltal MP.4.5.6 Personbilar per 1000 invånare i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 363 stycken2017

Miljöbilsinnehav

Nyckeltal MP.4.5.7 Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 6 %2017

Bilresor

Nyckeltal MP.4.5.8 Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 31 %2013

Gång- och cykelresor

Nyckeltal MP.4.5.9 Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 46 %2013

Kollektivtrafikresor

Nyckeltal MP.4.5.10 Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 21 %2013

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal MP.4.5.12 Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 164,715 2017

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

Nyckeltal MP.4.5.11 Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2005
Senaste värdet: 13,4 ton/person2005

Artiklar

Utredningskategori i Hållbar konsumtion och livsst

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-12-19
Delmål MP.4.5