Hållbar upphandling

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

Målstatus: Målet bedöms delvis vara uppnått Målet bedöms delvis vara uppnått
Delmål MP.4.1
Senast uppdaterad: 2021-06-01