Olyckor med utsläpp av farligt ämne

Räddningstjänsten Syd har information om antal olyckor som sker årligen och uppgifterna nedan är hämtade från dem.

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Datum Värde (stycken)

1990

72

1991

69

1992

55

1993

60

1994

68

1995

80

1996

113

1997

127

1998

101

1999

156

2000

106

2001

118

2002

98

2003

107

2004

104

2005

91

2006

65

2007

56

2008

61

2009

33

2010

39

2011

46

2012

38

2013

38

2014

49

2015

57

2016

62

2017

57

2018

32

Datakälla: Räddningstjänsten Syd

Kommentar

Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne minskade under år 2018 och är det lägsta antalet, 32 stycken, som redovisats under hela perioden sedan år 1990. Under år 2015 till 2017 uppgick de till cirka 60 stycken årligen medan de under åren 2009-2014 låg mellan 33 och 50 stycken. Före år 2009 var antalet olyckor med farligt ämne fler än 55 varje år och mellan år 1996 och 2005 var de som flest med en topp på 156 stycken år 1999.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde under år 2017 om klassningar avseende en del händelser. Detta kan framöver bland annat innebära att några fler händelser hamnar i den visade kategorin då även händelser avseende överhängande fara ska ingå.

Senast uppdaterad: 2019-04-08