Olyckor med utsläpp av farligt ämne

Räddningstjänsten Syd har information om antal olyckor som sker årligen och uppgifterna nedan är hämtade från dem.

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Datakälla: Räddningstjänsten Syd

Kommentar

Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne har ökat något under de senaste fyra åren efter att ha legat kring 40 stycken under åren 2009-2013. Före år 2009 var antalet olyckor med farligt ämne fler än 55 varje år och mellan år 1996 och 2005 var de som flest med en topp på 156 stycken år 1999.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde under år 2017 om klassningar avseende en del händelser. Detta kan framöver bland annat innebära att några fler händelser hamnar i den visade kategorin då även händelser avseende överhängande fara ska ingå.

Senast uppdaterad: 2018-09-26