Oljeutsläpp till havet

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Havsområde Senaste värdet (stycken) Datum

0

Malmö

 4

2018

1

Skåne

 19

2018

Datakälla: Kustbevakningen

Kommentar

Under år 2018 ökade antalet oljeutsläpp, jämfört med året innan, inom Malmös havsområde och uppgick till fyra stycken. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Skånes vattenområde finns med som referensserie.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.