Oljeutsläpp till havet

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Datakälla: Kustbevakningen

Kommentar

Under år 2017 minskade antalet oljeutsläpp, jämfört med året innan, inom Malmös havsområde och uppgick till endast ett, precis som år 2015. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde varken år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Öresund och Skåne finns med som referensserier.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.