Nonylfenol

Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

Sjölunda

1991

161

Sjölunda

1992

102

Sjölunda

1993

85

Sjölunda

1994

42

Sjölunda

1995

74

Sjölunda

1996

58

Sjölunda

1997

47

Sjölunda

1998

39

Sjölunda

1999

39

Sjölunda

2000

40

Sjölunda

2001

20

Sjölunda

2002

20

Sjölunda

2003

24

Sjölunda

2004

26

Sjölunda

2005

23

Sjölunda

2006

22

Sjölunda

2007

23

Sjölunda

2008

10

Sjölunda

2009

10

Sjölunda

2010

19

Sjölunda

2011

18

Sjölunda

2012

20

Sjölunda

2013

16

Sjölunda

2014

18,7

Sjölunda

2015

17

Sjölunda

2016

16,8

Sjölunda

2017

11,1

Sjölunda

2018

8,2

Klagshamn

1991

137

Klagshamn

1992

92

Klagshamn

1993

87

Klagshamn

1994

58

Klagshamn

1995

67

Klagshamn

1996

54

Klagshamn

1997

37

Klagshamn

1998

30

Klagshamn

1999

46

Klagshamn

2000

25

Klagshamn

2001

31

Klagshamn

2002

22

Klagshamn

2003

35

Klagshamn

2004

31

Klagshamn

2005

29

Klagshamn

2006

24

Klagshamn

2007

23

Klagshamn

2008

16

Klagshamn

2009

15

Klagshamn

2010

19

Klagshamn

2011

14

Klagshamn

2012

19

Klagshamn

2013

18

Klagshamn

2014

17,1

Klagshamn

2015

17

Klagshamn

2016

17

Klagshamn

2017

12

Klagshamn

2018

9,5

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har minskningen uppgått till mer än 90 %. De senaste tio åren har halterna i princip legat strax under 20 mg/kg torrsubstans för båda avloppsreningsverken.

Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.

Senast uppdaterad: 2019-04-25