Marint mikroskräp

Under år 2015 undersöktes förekomsten av mikroskopiskt skräp i vatten vid flera platser längs Skånes kust. Nedanstående statistik är hämtat från denna undersökning som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust
Färgruta Malmö Ribersborg
Färgruta Malmö Industrihamn
Färgruta Malmö Segeåns mynning
Färgruta Helsingborg Centrum
Färgruta Helsingborg Öresundsverket
Färgruta Landskrona Hamn
Färgruta Landskrona Yttre
Färgruta Lomma
Färgruta Lomma Sjölundaverket
Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Koncentrationen av mikroskräp vid Malmö Industrihamn uppgick till 48,64 mikroskräp/m³ vilket är avsevärt högre än på de andra stationerna. I diagrammet ovan redovisas därför inte Industrihamnens resultat fullt ut. Vid provtagningen av stationerna i Öresund rådde frånlandsvind förutom vid Industrihamnen då det rådde pålandsvind vilket skulle kunna vara en förklaring till den högre koncentrationen av mikroskräp.

Diagrammet ovan redovisar endast de stationer som ligger i Öresund. På övriga stationer längs Skånes syd- och östkust var koncentrationen av mikroskräp generellt lägre. Diagrammet redovisar mikroskräp >300µm och består av skräpkategorierna plastfibrer, icke syntetiska fibrer och plastpartiklar.

Dokument

Marint mikroskopiskt skräp längs Skånes kust

Här finns mer information om undersökningen och resultaten.
Senast uppdaterad: 2017-10-30
Nyckeltal MP.4.2.14