Kvicksilver i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kvicksilver i hamnsediment

Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Medelvärde

1993

0,82

1

Medelvärde

2001

0,38

2

Medelvärde

2007

0,32

3

Medelvärde

2013

0,36

4

Medelvärde

2018

0,27

5

1

1993

2,30

6

1

2001

0,56

7

1

2007

0,92

8

1

2013

1,30

9

1

2018

0,87

10

2

1993

0,53

11

2

2001

0,42

12

2

2007

0,00

13

2

2013

0,24

14

2

2018

0,15

15

3

1993

1,60

16

3

2001

0,39

17

3

2007

0,64

18

3

2013

0,100

19

3

2018

0,25

20

4

1993

0,35

21

4

2001

0,40

22

4

2007

0,20

23

4

2013

0,17

24

4

2018

0,20

25

5

1993

1,80

26

5

2001

0,28

27

5

2007

0,30

28

5

2013

0,22

29

5

2018

0,21

30

6

1993

1,80

31

6

2001

0,87

32

6

2007

0,44

33

6

2013

1,74

34

6

2018

1,03

35

7

1993

0,67

36

7

2001

0,36

37

7

2007

0,33

38

7

2013

0,31

39

7

2018

0,34

40

8

1993

0,50

41

8

2001

0,41

42

8

2007

0,31

43

8

2013

0,38

44

8

2018

0,30

45

A4

1993

0,050

46

A4

2001

0,19

47

A4

2007

0,061

48

A4

2013

0,070

49

A4

2018

0,057

50

A5

1993

0,26

51

A5

2001

0,32

52

A5

2007

0,30

53

A5

2013

0,27

54

A5

2018

0,083

55

B4

1993

0,040

56

B4

2001

0,20

57

B4

2007

0,088

58

B4

2013

0,050

59

B4

2018

0,077

60

B5

1993

0,57

61

B5

2001

0,57

62

B5

2007

0,24

63

B5

2013

0,14

64

B5

2018

0,11

65

B6

1993

0,27

66

B6

2001

0,16

67

B6

2007

0,085

68

B6

2013

0,16

69

B6

2018

0,052

70

C3

1993

0,33

71

C3

2001

0,18

72

C3

2007

0,33

73

C3

2013

0,050

74

C3

2018

0,020

75

C4

1993

1,60

76

C4

2001

0,36

77

C4

2007

0,29

78

C4

2013

0,28

79

C4

2018

0,33

80

C5

1993

0,43

81

C5

2001

0,42

82

C5

2007

0,33

83

C5

2013

0,31

84

C5

2018

0,26

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I fem av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2013 och 2018 och i en av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På femton av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2018

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tyngmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden

Senast uppdaterad: 2019-09-26