CMR-ämnen

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter med CMR-ämnen som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö

Datum Värde (stycken)

1996

970

1997

964

1998

848

1999

845

2000

949

2001

904

2002

819

2003

789

2004

813

2005

774

2006

774

2007

778

2008

814

2009

869

2010

872

2011

886

2012

817

2013

848

2014

954

2015

1141

2016

1225

2017

1544

Datakälla: Kemikalieinspektionen

Kommentar

Antalet kemiska produkter med CMR-ämnen ökade under år 2017 och uppgick till 1544 stycken vilket var det högsta antalet under den senaste tjugoårsperioden. I Malmö har antalet registrerade produkter med CMR-ämnen varierat en del mellan åren. Antalet sjönk under mitten av den redovisade tidsperioden men har därefter ökat igen. Speciellt under år 2015-2017 har ökningen varit stor.

CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska. Under senare år har ett större antal ämnen tillkommit med harmoniserad klassificering som CMR. För att få jämförbara siffror med tidigare år har därför ny statistik tagits fram bakåt i tiden, enligt den nya klassificeringen. Detta innebär att vissa ämnen kommer att ingå i statistiken för tidigare år fast ämnet då inte var harmoniserat klassificerat enligt de tidigare reglerna. Ämnena hade då redan CMR egenskaper i praktiken, men dock inte regulatoriskt, och bör därför ändå vara med i statistiken.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Den faktiska användningen av dessa ämnen i kommunen framgår inte men en minskad import/tillverkning kan ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Senast uppdaterad: 2019-04-25