Bly i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007 och 2013 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Bly i hamnsediment

Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

Medelvärde

1993

64,2

Medelvärde

2001

50,8

Medelvärde

2007

37,7

Medelvärde

2013

49,0

1

1993

200

1

2001

90,3

1

2007

53,8

1

2013

110

2

1993

23,0

2

2001

33,5

2

2007

0,00

2

2013

22,9

3

1993

99,0

3

2001

48,7

3

2007

53,1

3

2013

20,4

4

1993

42,0

4

2001

50,3

4

2007

23,7

4

2013

24,4

5

1993

100

5

2001

38,4

5

2007

31,9

5

2013

31,7

6

1993

140

6

2001

138

6

2007

72,1

6

2013

279

7

1993

62,0

7

2001

65,3

7

2007

58,7

7

2013

65,2

8

1993

54,0

8

2001

58,1

8

2007

44,1

8

2013

43,8

A4

1993

8,30

A4

2001

11,4

A4

2007

5,81

A4

2013

8,96

A5

1993

44,0

A5

2001

39,9

A5

2007

37,4

A5

2013

42,8

B4

1993

7,00

B4

2001

22,8

B4

2007

9,56

B4

2013

7,53

B5

1993

39,0

B5

2001

36,9

B5

2007

29,2

B5

2013

16,8

B6

1993

41,0

B6

2001

24,8

B6

2007

11,9

B6

2013

11,3

C3

1993

18,0

C3

2001

28,4

C3

2007

48,9

C3

2013

7,14

C4

1993

76,0

C4

2001

68,6

C4

2007

40,0

C4

2013

43,4

C5

1993

74,0

C5

2001

57,7

C5

2007

45,5

C5

2013

49,2

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Generellt har blyhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I två av provpunkterna har dock halterna ökat tydligt eller mycket tydligt sedan år 2007.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På åtta av de sexton provtagna stationerna år 2013 låg halterna över bakgrundsvärdet.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden

Senast uppdaterad: 2019-01-30