Användningen av farliga ämnen ska minska

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Farligt avfall

Nyckeltal MP.4.2.1 Total mängd insamlat farligt avfall
Senaste värdet: 168,6 ton2016

Bly

Nyckeltal MP.4.2.2 Bly i slam från avloppsreningsverken
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 24 mg/kg TS2016

Kvicksilver

Nyckeltal MP.4.2.3 Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,67 mg/kg TS2016

Kadmium

Nyckeltal MP.4.2.4 Kadmium i slam från avloppsreningsverken
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,9 mg/kg TS2016

Nonylfenol

Nyckeltal MP.4.2.5 Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 16,8 mg/kg TS2016

PAH

Nyckeltal MP.4.2.6 PAH i slam från avloppsreningsverken
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 1,7 mg/kg TS2016

PCB

Nyckeltal MP.4.2.7 PCB i slam från avloppsreningsverken
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,05 mg/kg TS2016

Olyckor med utsläpp av farligt ämne

Nyckeltal MP.4.2.8 Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 62 stycken2016

Oljeutsläpp till havet

Nyckeltal MP.4.2.9 Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2006
Senaste värdet: 5 stycken2016

Marint mikroskräp

Nyckeltal MP.4.2.14 Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 0,22 mikroskräp/m³2015

Bly i hamnsediment

Nyckeltal MP.4.2.10 Bly i hamnsediment
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 49,0 mg/kg ts2013

Kvicksilver i hamnsediment

Nyckeltal MP.4.2.11 Kvicksilver i hamnsediment
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 0,36 mg/kg ts2013

Kadmium i hamnsediment

Nyckeltal MP.4.2.12 Kadmium i hamnsediment
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 0,75 mg/kg ts2013

CMR-ämnen

Nyckeltal MP.4.2.13 Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1996
Senaste värdet: 1141 stycken2015

Artiklar

Utredningskategori i Anv. av farliga ämnen ska min

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-01-15
Delmål MP.4.2