Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Delmål MP.4.2

Användningen av farliga ämnen ska minska

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategori i Anv. av farliga ämnen ska min

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-06-09