Restavfall per invånare

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Datum Värde (kg/person)

0

2000

266,6

1

2001

264,2

2

2002

265,0

3

2003

261,3

4

2004

266,6

5

2005

266,3

6

2006

271,6

7

2007

273,7

8

2008

261,6

9

2009

251,6

10

2010

243,3

11

2011

257,1

12

2012

247,5

13

2013

233,8

14

2014

221,8

15

2015

215,5

16

2016

211,0

17

2017

207,5

18

2018

202,5

19

2019

191,5

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden restavfall per invånare i Malmö uppgick år 2019 till 191,5 kg och har minskat med drygt 80 kg sedan år 2007 då det var som högst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror till en del på att den totala mängden insamlat restavfall har minskat under senare år men även till stor del på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i SYSAV:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2020-06-09