Matsvinn

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Mängden mat som slängs i onödan

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Matsvinnet har totalt sett minskat sedan år 2012 då mätningarna började. Under samma tidsperiod har arbetet med att införa matavfallssortering varit intensivt i Malmö och minskningen av matsvinnet kan vara en positiv effekt av denna utsortering. I totala siffror har matsvinnet minskat från att år 2012 ha varit 26 kg per person och år till att år 2017 vara 17 kg per person och år.

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både rest- och matavfallet. Där undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.

Senast uppdaterad: 2018-05-29