Avfallet ska återvinnas

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Nyckeltal

Restavfall per invånare

IndikatorMP.4.3.1

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 202,5 kg/person2018

Restavfall

IndikatorMP.4.3.2

Total mängd insamlat restavfall

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 68,7 kton2018

Farligt avfall per invånare

IndikatorMP.4.3.3

Total mängd insamlat farligt avfall per invånare

Senaste värdet: 1 kg/person2018

Farligt avfall

IndikatorMP.4.3.4

Total mängd insamlat farligt avfall

Senaste värdet: 339,313 ton2018

Återvinning av förpackningar

IndikatorMP.4.3.5

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Senaste värdet: 51,35 kg/invånare2018

Matavfall

IndikatorMP.4.3.6

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 50 %2018

Matsvinn

IndikatorMP.4.3.7

Mängden mat som slängs i onödan

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 34 kg/person2018

Kompletterande nyckeltal

Håll Sverige Rents kommunindex

Kompletterande indikatorMP.4.3.8

Placering i Håll Sverige Rents kommunranking

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2015
Senaste värdet: 27 placering2018

Artiklar

Utredningskategori i Avfallet ska återvinnas

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2019-07-01