Avfallet ska återvinnas

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Målstatus: Målet bedöms vara uppnått Målet bedöms vara uppnått
Delmål MP.4.3
Senast uppdaterad: 2021-06-03