Avfallet ska återvinnas

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Nyckeltal

Restavfall per invånare

Nyckeltal MP.4.3.1 Total mängd insamlat restavfall per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 211 kg/person2016

Restavfall

Nyckeltal MP.4.3.2 Total mängd insamlat restavfall
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 69,3 kton2016

Farligt avfall per invånare

Nyckeltal MP.4.3.3 Total mängd insamlat farligt avfall per invånare
Senaste värdet: 0,513 kg/person2016

Farligt avfall

Nyckeltal MP.4.3.4 Total mängd insamlat farligt avfall
Senaste värdet: 168,6 ton2016

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal MP.4.3.5 Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar
Senaste värdet: 58,51 kg/invånare2016

Matavfall

Nyckeltal MP.4.3.6 Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 42 %2016

Matsvinn

Nyckeltal MP.4.3.7 Andelen mat som slängs i onödan
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 19,1 %2016

Artiklar

Utredningskategori i Avfallet ska återvinnas

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-01-04
Delmål MP.4.3