Avfallet ska återvinnas

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Nyckeltal

Restavfall per invånare

Nyckeltal MP.4.3.1 Total mängd insamlat restavfall per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 207,5 kg/person2017

Restavfall

Nyckeltal MP.4.3.2 Total mängd insamlat restavfall
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 69,2 kton2017

Farligt avfall per invånare

Nyckeltal MP.4.3.3 Total mängd insamlat farligt avfall per invånare
Senaste värdet: 0,812 kg/person2017

Farligt avfall

Nyckeltal MP.4.3.4 Total mängd insamlat farligt avfall
Senaste värdet: 270,9 ton2017

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal MP.4.3.5 Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar
Senaste värdet: 52,61 kg/invånare2017

Matavfall

Nyckeltal MP.4.3.6 Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 47 %2017

Matsvinn

Nyckeltal MP.4.3.7 Mängden mat som slängs i onödan
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 17 kg/person2017

Kompletterande nyckeltal

Håll Sverige Rents kommunindex

Kompletterande nyckeltal MP.4.3.8 Placering i Håll Sverige Rents kommunranking
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2015
Senaste värdet: 18 placering2017

Artiklar

Utredningskategori i Avfallet ska återvinnas

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-12-05
Delmål MP.4.3