I Malmö är det lätt att göra rätt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

Alla nyckeltal

Nyckeltal MP.4.1.3
Nyckeltal MP.4.1.2
FörbättringBly
Nyckeltal MP.4.2.2
Nyckeltal MP.4.2.3
Nyckeltal MP.4.2.4
Nyckeltal MP.4.2.5
FörbättringPAH
Nyckeltal MP.4.2.6
FörbättringPCB
Nyckeltal MP.4.2.7
Nyckeltal MP.4.2.9
Nyckeltal MP.4.2.14
Nyckeltal MP.4.2.10
Nyckeltal MP.4.2.11
Nyckeltal MP.4.2.12
Nyckeltal MP.4.2.13
Nyckeltal MP.4.2.15
Nyckeltal MP.4.2.16
Nyckeltal MP.4.3.1
Nyckeltal MP.4.3.2
Nyckeltal MP.4.3.3
Nyckeltal MP.4.3.4
Nyckeltal MP.4.3.5
Nyckeltal MP.4.3.7
Nyckeltal MP.4.4.3
Nyckeltal MP.4.4.1
Nyckeltal MP.4.4.5
Nyckeltal MP.4.5.1
Nyckeltal MP.4.5.3
Nyckeltal MP.4.5.4
Nyckeltal MP.4.5.14
Nyckeltal MP.4.5.5
Nyckeltal MP.4.5.6
Nyckeltal MP.4.5.7
Nyckeltal MP.4.5.8
Nyckeltal MP.4.5.9
Nyckeltal MP.4.5.10
Nyckeltal MP.4.5.12
Senast uppdaterad: 2019-01-14
Miljömål MP.4