Utredningskategori i Minskade utsläpp

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Konsumtionsbaserat koldioxidutsläpp per invånare. Datakäll: REAP

 

Senast uppdaterad: 2017-05-18