Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade femårsperioden och totalt sett ökat med 8 gram per kWh mellan år 2012 och 2017. Övriga kommuners fjärrvärmeleverantörer har minskat koldioxidutsläppen per kWh vid förbränningen.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö och Västerås ligger på en hög nivå jämfört med hur det är i andra kommuner vilket beror på att bränslemixen i Malmö består av en stor del naturgas och i Västerås av en stor del stenkol och torv.

Senast uppdaterad: 2018-09-20