Minskade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Koldioxidutsläpp

Nyckeltal MP.1.3.1 Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 1070 kton2017

Koldioxidutsläpp per invånare

Nyckeltal MP.1.3.2 Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3,21 ton/person2017

Övriga växthusgasutsläpp RUS

Nyckeltal MP.1.3.3 Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 83,6 kton2015

Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

Nyckeltal MP.1.3.4 Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 0,26 ton/person2015

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

Nyckeltal MP.1.3.9 Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 130 g/kWh2017

Kommunala koldioxidutsläpp

Nyckeltal MP.1.3.6 Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 21,94 kton2016

Matens växthusgasutsläpp

Nyckeltal MP.1.3.10 Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2002
Senaste värdet: 1,78 CO2ekv/ton2017

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

Nyckeltal MP.1.3.5 Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2005
Senaste värdet: 13,4 ton/person2005

Artiklar

Utredningskategori i Minskade utsläpp

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-07-06
Delmål MP.1.3