Minskade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Koldioxidutsläpp

IndikatorMP.1.3.1

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 1270 kton2018

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorMP.1.3.2

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3,75 ton/person2018

Övriga växthusgasutsläpp RUS

IndikatorMP.1.3.3

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 99,3 kton2017

Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

IndikatorMP.1.3.4

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 0,298 ton/person2017

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

IndikatorMP.1.3.9

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 143 g/kWh2018

Kommunala koldioxidutsläpp

IndikatorMP.1.3.6

Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 13,35 kton2017

Matens växthusgasutsläpp

IndikatorMP.1.3.10

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2002
Senaste värdet: 1,690 CO2ekv/ton2018

Gröna obligationer

IndikatorMP.1.3.11

Andel gröna obligationer av Malmö stads obligationsprogram

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2017
Senaste värdet: 24,2 %2018

Gröna investeringar

IndikatorMP.1.3.12

Andel av Malmö stads låneskuld som är placerade i gröna lån

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2017
Senaste värdet: 20,4 %2018

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

IndikatorMP.1.3.5

Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare

Senaste värdet: 13,4 ton/person2005

Artiklar

Utredningskategori i Minskade utsläpp

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2019-09-05