Cykelbanor och bilvägar

Gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Mätområde Datum Värde (km)

Cykelbanor

2000

300

Cykelbanor

2001

374

Cykelbanor

2002

390

Cykelbanor

2003

392

Cykelbanor

2004

385

Cykelbanor

2005

400

Cykelbanor

2006

407

Cykelbanor

2007

410

Cykelbanor

2008

421

Cykelbanor

2009

425

Cykelbanor

2010

453

Cykelbanor

2011

469

Cykelbanor

2012

489

Cykelbanor

2013

486

Cykelbanor

2014

496

Cykelbanor

2015

500

Cykelbanor

2016

505

Cykelbanor

2017

510

Cykelbanor

2018

515

Bilvägar

2000

720

Bilvägar

2001

820

Bilvägar

2002

870

Bilvägar

2003

890

Bilvägar

2004

900

Bilvägar

2005

910

Bilvägar

2006

975

Bilvägar

2007

990

Bilvägar

2008

1071

Bilvägar

2010

1109

Bilvägar

2011

1124

Bilvägar

2012

1128

Bilvägar

2013

1136

Bilvägar

2014

1144

Bilvägar

2015

1147

Bilvägar

2016

1149

Bilvägar

2017

1153

Bilvägar

2018

1161

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2018 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarnas längd ökade med 8 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med nästan 220 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 440 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Dokument

Cykelbokslut 2014

Gatukontorets uppföljning av åtgärder och status för cyklingen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-03-27