Cykelbanor och bilvägar

Gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Cykelbana Senaste värdet (km) Datum

0

Bilvägar

 1161

2018

1

Cykelbanor

 515

2018

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2018 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarnas längd ökade med 8 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med nästan 220 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 440 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Dokument

Cykelbokslut 2014

Gatukontorets uppföljning av åtgärder och status för cyklingen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-03-27