Omställning av transporter och resvanor

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Körsträcka med bil

Nyckeltal MP.1.4.1 Total körsträcka för Malmös bilister
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 480 mil2016

Bilinnehav

Nyckeltal MP.1.4.2 Personbilar per 1000 invånare i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 364 stycken2016

Miljöbilsinnehav

Nyckeltal MP.1.4.3 Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 4 %2016

Cykelbanor och bilvägar

Nyckeltal MP.1.4.4 Total längd på cykelbanor och vägar
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 510 km2017

Kommunala miljöfordon

Nyckeltal MP.1.4.5 Total andel kommunala miljöfordon
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 88,9 %2017

Bilresor

Nyckeltal MP.1.4.6 Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 31 %2013

Gång- och cykelresor

Nyckeltal MP.1.4.7 Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 46 %2013

Kollektivtrafikresor

Nyckeltal MP.1.4.8 Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 21 %2013

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal MP.1.4.9 Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 164,715 2017
Senast uppdaterad: 2018-07-13
Delmål MP.1.4