Förnybar kommunal energi

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2006

111

1

Totalt

2007

442

2

Totalt

2008

789

3

Totalt

2009

497

4

Totalt

2010

604

5

Totalt

2011

854

6

Totalt

2012

922

7

Totalt

2013

1047

8

Totalt

2014

1735

9

Totalt

2015

7564

10

Totalt

2016

6879

11

Totalt

2017

16694

12

Totalt

2018

15571

13

Solcellsanläggningar

2006

11

14

Solcellsanläggningar

2007

144

15

Solcellsanläggningar

2008

274

16

Solcellsanläggningar

2009

268

17

Solcellsanläggningar

2010

338

18

Solcellsanläggningar

2011

421

19

Solcellsanläggningar

2012

499

20

Solcellsanläggningar

2013

530

21

Solcellsanläggningar

2014

568

22

Solcellsanläggningar

2015

636

23

Solcellsanläggningar

2016

663

24

Solcellsanläggningar

2017

823

25

Solcellsanläggningar

2018

1039

26

Solvärmeanläggningar

2006

99

27

Solvärmeanläggningar

2007

297

28

Solvärmeanläggningar

2008

515

29

Solvärmeanläggningar

2009

228

30

Solvärmeanläggningar

2010

266

31

Solvärmeanläggningar

2011

432

32

Solvärmeanläggningar

2012

423

33

Solvärmeanläggningar

2013

517

34

Solvärmeanläggningar

2014

501

35

Solvärmeanläggningar

2015

552

36

Solvärmeanläggningar

2016

441

37

Solvärmeanläggningar

2017

253

38

Solvärmeanläggningar

2018

77

39

Vindkraftsanläggningar

2009

1

40

Vindkraftsanläggningar

2014

666

41

Vindkraftsanläggningar

2015

6377

42

Vindkraftsanläggningar

2016

5775

43

Vindkraftsanläggningar

2017

15617

44

Vindkraftsanläggningar

2018

14455

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna minskade totalt sett med 7 procent mellan år 2017 och 2018. De kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion under år 2018 medan solvärmeanläggningarna minskade produktionen av förnybar energi jämfört med året innan. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2018 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Senast uppdaterad: 2019-11-11