Förnybar kommunal energi

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad
Färgruta Solcellsanläggningar
Färgruta Solvärmeanläggningar
Färgruta Vindkraftsanläggningar
Datakälla: Serviceförvaltningen

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna ökade totalt sett med 140 procent mellan år 2016 och 2017. De kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion under år 2017 medan solvärmeanläggningarna minskade produktionen av förnybar energi jämfört med året innan. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2017 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.
Senast uppdaterad: 2018-09-21
Nyckeltal MP.1.2.3