Förnybar andel

Här redovisas hur stor andel den energi, som genereras från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser, uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total användning
Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2016 utgjorde den totalt genererade förnybara och återvunna energin 22,7 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en lite mindre andel jämfört med året innan men det var däremot avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 12,3 procent.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.
Senast uppdaterad: 2018-09-21
Nyckeltal MP.1.2.6