Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av fjärrvärmen i Malmö har minskat år 2017 och uppgår nu till 30 procent vilket är den näst lägsta andelen under de senaste sex åren. År 2015 var andelen 29 procent. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar den fossila andelen i större omfattning, såsom Lund, Stockholm och Västerås vilka också redovisas i diagrammet. Detta innebär att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för fjärrvärmen i de redovisade områdena.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet i Malmö, består till största delen av avfall och naturgas.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen. I Lund var fjärrvärmen helt fri från fossila bränslen år 2017.

Senast uppdaterad: 2018-09-21