Mer förnybar energi

Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 % i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Nyckeltal MP.1.2.1 Förnybar energi inom Malmös geografiska område
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 416500 MWh2017

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal MP.1.2.2 Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 1851 GWh2017

Förnybar andel

Nyckeltal MP.1.2.6 Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total användning
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 22,7 %2016

Förnybar kommunal energi

Nyckeltal MP.1.2.3 Förnybar energi producerad av Malmö stad
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 16660 MWh2017

Fossil energi i Malmö stad

Nyckeltal MP.1.2.5 Andel fossil energi inom den kommunala organisationen
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 37,33 %2016

Fjärrvärmens fossilinnehåll

Nyckeltal MP.1.2.4 Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 30 %2017

Artiklar

Utredningskategori i Mer förnybar energi

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Delmål MP.1.2