Mer förnybar energi

Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 % i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Nyckeltal

Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

IndikatorMP.1.2.1

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 349800 MWh2018

Förnybar och återvunnen energi

IndikatorMP.1.2.2

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 2079 GWh2018

Förnybar andel

IndikatorMP.1.2.6

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 32,6 %2017

Förnybar kommunal energi

IndikatorMP.1.2.3

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 15571 MWh2018

Fossil energi i Malmö stad

IndikatorMP.1.2.5

Andel fossil och fossilfri energi inom den kommunala organisationen

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 17,4 %2018

Fjärrvärmens fossilinnehåll

IndikatorMP.1.2.4

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 33 %2018

Artiklar

Utredningskategori i Mer förnybar energi

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-02-10